Hướng dẫn bảo dưỡng máy móc

Hướng dẫn bảo dưỡng máy móc

16/08/2019 4:03:20 PM | 740

BẢNG CÁC LOẠI DẦU VÀ QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG

Hệ Thống

Số hiệu các loại dầu Mobil hoặc Shell

Thời gian bảo dưỡng

 

Động cơ

 

                 15W-40 CF

Hết thời gian chạy rà (100h đến 200h)Thay dầu lần 1 (Thay bầu lọc) Sau đó cứ 250h thay lần tiếp theo

 

Hộp số

 

15W-40 CF

 

250h thay thế dầu 1 lần

Cầu  và bộ vi sai hai bên cầu

90w

500h thay thế một lần

HT Thủy Lực

68# hoặc 46#

Đến 1000h thay thế một lần

Hệ thống côn, phanh

DOT 3 hoặc DOT4

Kiểm tra mức dầu hàng tuần nếu thiếu phải bổ xung ngay và kiểm tra chỗ rò rỉ. Sử dụng đúng loại dầu, nếu thay dầu mới phải xả hết dầu cũ

Hệ thống lái

68#

Kiểm tra mức dầu hàng tuần nếu thiếu phải bổ xung ngay và kiểm tra chỗ rò rỉ.

Hệ thống làm mát

Dùng nước sạch pha chất chống đông cạn

Kiểm tra mức dầu hàng tuần nếu thiếu phải bổ xung ngay và kiểm tra chỗ rò rỉ.

Hỗ trợ kĩ thuật: 0935.727.666

Bài viết cùng chuyên mục